Els inicis

Estampa de calendariL’empresa neix el juliol de 1908 de la mà de Ramon Saladrigues i Oller, reconegut escriptor nascut l’any 1.883. Amb la necessitat i la il·lusió d’editar publicacions i llibres en català, comença a treballar en el carrer La Font, 7 on ara hi ha la llibreria.

En l’actualitat i a les portes del centenari són quatre les generacions partícips en l’art de les gràfiques. 

L’ensenyança de pares a fills i l’estreta col·laboració amb el món cultural i en especial l’editorial ha permès, sota la firma Saladrigues sl, consolidar el projecte inicial.

El taller de Ramon Saladrigues i Oller l'any 1932La constant evolució i les inversions en maquinària requerien més espai i l’any 2000 el taller es traslladà a l’ubicació actual, a la carretera de Preixana s/n també de Bellpuig.